sıramatik
  • sıramatik network

Bilet Makinesi Network

Birden Fazla Bilet Makinesi

Genel Özellikler:

  • Sıramatik sisteminde gerektiği kadar bilet makinesi kullanabilirsiniz.
  • Birden fazla bilet makinesi aynı gruba fiş verebilir veya bazı butonlar farklı servise fiş verebilir.
    örneğin vezneye yakın olan bilet makinesine sadece vezne butonu, diğer bilet makinelerine tüm seçenekleri tanımlayabilirsiniz.

  • Bilet makinelerinde aynı butonları seçebilir veya her makina için farklı buton ekleyebilirsiniz..

  • © 2018 Olcay Mühendislik ve Elektronik Sanayi